Producenci
Promocje
FURminator szczotka dla psa XL krótka sierść
FURminator szczotka dla psa XL krótka sierść
99,00 zł 57,99 zł
szt.
FURminator szczotka dla kota S długa sierść
FURminator szczotka dla kota S długa sierść
89,00 zł 50,00 zł
szt.
FURminator szczotka dla KOTA krótka sierść Rozmiar S
FURminator szczotka dla KOTA krótka sierść Rozmiar S
89,00 zł 50,00 zł
szt.
FURminator szczotka dla kota L krótka sierść
FURminator szczotka dla kota L krótka sierść
89,00 zł 50,00 zł
szt.
Furminator szczotka dla psa M długa sierść
Furminator szczotka dla psa M długa sierść
99,00 zł 50,00 zł
szt.
FURminator szczotka dla kota L długa sierść
FURminator szczotka dla kota L długa sierść
89,00 zł 50,00 zł
szt.
Nowe Sztuczne zęby nakładka kosmetyczna.
Nowe Sztuczne zęby nakładka kosmetyczna.
80,00 zł 29,99 zł
szt.
Komplet Six Pack do wysportowanej sylwetki
Komplet Six Pack do wysportowanej sylwetki
89,00 zł 39,99 zł
szt.
Polityka prywatności

§ 3. Polityka prywatności

 

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

 2. Administratorem Danych osobowych jest Firma MIROSO ul.Domaniewska 17/19 lok133 02-672 Warszawa NIP 9511148398

 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych, dane kontaktowe: pikpik-sklep@wp.pl

 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
  na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

 2. doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie

 3. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru

 4. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

 5. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 3. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

  1. Poczta Polska

  2. InPost Paczkomaty

 1. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 2. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

 3. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 4. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.

 5. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

 OCHRONA PRYWATNOŚCI

*Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, 
w tym Kupujących, korzystających z Usług, jest MIROSO.


*Administratorami danych osobowych Kupujących dokonujących zamówień Towarów bądź realizujących umowę zawartą 
z Kontrahentem są także Operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne 
do umożliwienia Kupującemu dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez Operatora płatności 
oraz Kontrahent w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia mu zawarcia i wykonywania umowy z Kupującym.
Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych 
Kupującego w związku z wykonywaniem Usługi lub umowy Kupującego z Kontrahentem.


*Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie 
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika celem zawarcia Umowy 
jest obowiązkiem umownym. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail i 
nazwy Użytkownika stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. 
W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne.


*Dane osobowe Użytkowników, w tym Kupujących, przetwarzane są przez MIROSO.


*MIROSO zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych w szczególności prawa do: dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu oraz niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom. 
Użytkownik może wykonać przysługujące mu uprawnienia wnosząc odpowiednie żądanie MIROSO.


*MIROSO zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem 
lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również wdraża odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych Użytkowników, w tym zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemy szyfrowania danych.


*Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, 
mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych.

 

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 1. aktywne łącze internetowe,

 2. Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 256 ,

c) System operacyjny co najmniej Windows XP, Android 2.1

d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

  1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

  2. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

  3. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600

 

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl